New
product-image

阿吉雷将3名参议员的所谓计划钉在BI敲诈丑闻中

Special Price 作者:有潺镝

帕斯城

司法部长维塔利亚诺阿吉雷二世在参议院调查一起移民局勒索丑闻之前发表讲话

(Al Padilla)司法部(DOJ)负责人声称,三名参议员希望他在涉及游戏大亨杰克林的P50万勒索尝试中出现“最罪恶”

据司法部长维塔利亚诺阿吉雷二世在司法部长周二的一次机会采访中表示,参议员弗朗西斯·潘吉利安,莱拉·德·利马和安东尼奥·特里拉内斯三世计划向两名被撤职的移民局专员提供立法豁免权,据称勒索企图,即Al Argosino和Michael Robles以换取他们的证词

“Inofferan nila yung dalawang委员在免除犯罪嫌疑人的监禁,安农独裁者尼拉,呃nagsabi na ng katotohanan

”阿吉雷说

阿吉雷还对那些想要牵连他的参议员发表苛刻的言论

“Wala nang maisip kasi yung mga dilawan na yan,yung mga gagong Senador na yan para lang idiin ako,”他说

根据阿吉雷的说法,他被驳回的两名专员和商务智能特工查尔斯卡利马已经在他的勒索尝试中清除了他

“容达拉旺委员会主席纳扎德拉纳纳瓦兰基纳拉曼锡Seu Aguirre

Si Calima na aking tinanggal nagdeklara na yan walang kinalaman si Sec Aguirre

Si Sombero din nagsabing walang kinalaman si Sec Aguirre,”他说

司法部长在下届参议院听证会上向参议员发出挑战,向他发布反对他的证据,并回答林的博彩业务为何激增

“Hinahamon ko yan,我期待着2月7日的听证会,ilabas ninyo,把它带到Trillanes,De lima!”阿吉雷说

“Ang sabihin nila yung kanilang culpability

Bakit nagkaroon ng Jack Lam

'Yan ang sagutin mo De Lima

Bat natagalan si Jack Lam dyan

”他加了

两名参议员在上周一参议院对杰克林敲诈勒索案的调查中出面否认了他们的参与,并坚持要求参议员他们接受这笔钱作为反对官员接受收益的官员

(SunStar菲律宾)